top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ምምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ኣበርቲዑ ይሰርሕከም ዘሎ ኣፍሊጡ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ፍልፍል ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሮክቶሬት ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ኣገንዚቦም።

ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ካብ ምዃን ድሒኑ ፍልፍል ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣብ ቀደማይ ርብዒ ዓመት 2012 በጀት ዓመት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ህንፃ መሳርሒ፣ ጅምላ ሸቀጣ ሸቀጥ፣ ግልጋሎት ወሃብትን እንዳ መስተን ኣብ ዝተዋፈሩ 621 ከፈልቲ ግብሪ ቅብሊት መሰረት ብምግባር ዳህሳስ ፅንዓት ዝተኻየደ ኾይኑ ካብቶም ዝተፀንዑ እቶም 500 ከፈልቲ ግብሪ ንተገልገልቲ ዓማዊል ናይ ዝተጠቀመሉ ግልጋሎት ቅብሊት ከም ዘይህቡ ተፀኒዑ እዩ። ካብቶም ዝተፀንዑ ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ግድድ ኢሎም ልዕልነት ሕጊ ግብሪ ዝጠሓሱ 47 ከፈልቲ ግብሪ ነንሕድሕዶም 50,000 ብር ምምሕዳራዊ መቅፃዕቲ ብምቅፃዕ ብገበን እውን ክሕተቱ ይግበር ከም ዘሎ ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ገሊፆም።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንበይኑ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ግብርን ታክስን ከዳኽሞ ስለዘይኽእል ምስ መላእ ሕብረተሰብን መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲድካ ብምስራሕ ኣብ ዝኸፈአ ስወራን ምጭብርባርን ግብርን ታክስን ንዝተዋፈሩን ብተደጋጋሚ ሕጊ ዝጥሕሱን ከፈልቲ ግብሪ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ብምቕዳም እቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም።

 

                                                                                                              ሃይላይ ኪሮስ

                                                                ላዕለዋይ ክኢላ ርክብ ህዝቢ

                                                         በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንመሓውር ክኢላታት ኣብ ኣጠቃቅማ ስርዓት ግብሪ ኣመልኪቱ ሞያዊ ስልጠና ሂቡ!!

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ወርሒ መስከረም 2012 ዓ/ም ኣብ ኣጠቓቕማ ዝተዋደደን ዝተወሃሃደን መንግስታዊ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ (Standard Integrated Government Tax Administration System–SIGTAS) ኣመልኪቱ ንመሓዉር ብተግባር ዝተደገፈ ኪኢላታት ሞያዊ ስልጠና ሂቡ።

 

 

ኣብቲ ስልጠና ኣብ እንታይነት ሲግታሰ ፣ ኣጠቓቕማን ከይዲ ኣሰራርሓን ሲግታስ እንታይ ከም ዝመስል ብጉጅለን ብኮምፒተርን ዝተደገፈ ተግባር ተኮር ዝኾነ ስልጠና ክወሃብ ኪኢሉ እዩ። ብፍላይ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ ንምዝማንን ዝተፈላለዩ ተግባራት ምጭብርባርን ምስዋርን ግብሪ ብኸመይ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ከም ዝከኣልን ኣብ ኣፈፃፅማ ተግባራት ሓጋዚ ዝኾነ ሙያዊ ስልጠና ተዋሂቡ እዩ።

 

 

         ሃይላይ ገ/ገርግስ

 

                                                                                     ክኢላ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2011 በጀት ዓመት ኣመልኪቱ ምስ ኣመራርሓ መሓውር ዞባታት ፣ ወረዳታትን ከተማታትን ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዱ!! 

 

ኣብቲ መድረኽ ገምጋማዊ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ምጥንኻር ስርዓት ምእካብ ግብሪ ብቑጠባ ዓርሳ ዝኸኣለት እንደልያ ልምዕቲ ትግራይ ንምህናፅን ጠንካራ መንግስትን ስርዓትን ክህሉ ዝገብር ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ኢለን። ብፍላይ ኣብ ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ዝገበሩ ኣዋጃት ፣ ደንብታትን መምርሕታትን ብምትግባር ኣብ ቅብሊት ዘይምቑራፅን ካልኦት ዘይሕጋዊ ስወራ ግብርን ብምክልኻል ኣብ ስርዓት ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርግጋፅ መሰረት ዝኾነ ሰፊሕ ማሕበረ-ሰብ በዓል ዋና ክኸውን ከም ሰራዊት ክሰረሐሉ ከም ዘለዎ ሓቢረን።

 

እቲ ገምጋማዊ ስለጠና ብናይ 2011 በጀት ዓመት ኣፈፃፅማ ቁልፍን ዓበይትን መደባት ዝገምገመ ኾይኑ ኣብቶም ወሰንቲ ሪፎርምታት ግብሪ ዝኾኑ ምጥንኻር ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ፣ ኣብ ግንዛበ ምዕባይን ምርግጋፅ ልዕልነት ሕግን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ከምኡ እውን ኣብ ኣተሓሕዛ ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታን ቴክኖሎጂን ካብ ዝኾኑ ሲግታስ ፣ ቲትኮስ ፣ 630 ሓደሽቲ ተጠቀምቲ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ፣ 33,395 ሓደሽቲ ተመዝገብቲ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለይ ቁፅሪ ከፋላይነት ግብሪ ፣ ክሳብ ሕዚ ዘለው 11,208 ቫት ተመዝገብትን 18.24 ቢልዮን መረዳእታ መሸጣን ዕድጊትን ብምንቅስቓስ ሰራዊት ክፍፀሙ ክኢሎም እዮም። ብድምር ኣብቲ በጀት ዓመት ብምንቅስቓስ ሰራዊት ኣፈፃፅማ እቶት ካብ ዝተተሓዘ ትልሚ ብር 4.933 ቢልዮን ክሳብ እቲ እዋን ገምጋም ብር 4.905 ቢልዮን (99%) ብምፍፃም 34.7% በጀት ክልልና ክሽፈን ክኢሉ እዩ። ምስዚ ብተዛማዲ ኣብ 2012 በጀት ዓመት ዝፍፀሙ መደባት ኦተረንቴሽን ዝተወሃበ ኮይኑ ከም ትካል ናይ ሕሉፍ በጀት ዓመት ኣፈፃፅማን እዋናዊ ጠለብ ክልልናን መበገሲ ብምግባር ብር 6.617 ቢልዮን ንምእካብን ሽፋን በጀት ክልልና ናብ 36% ንምዕባይን ምስ መሓውር ከተማታትን ወረዳታትን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ። ዘጊድ እኳስ ኣብ ክረምታዊ መደብ 2011/12 ዓ.ም መዳርግቲ ኣካላት ብምስታፍ ክሳብ ሓምለ 30 ኣብዚ 400 ሚልዮን ተተሊሙ 395.3 ሚልዮን ብር ብምእካብ 98% ከም ዝተፈፀመ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ።

 

ካብ ተሳተፍቲ እቲ ገምጋማዊ ስልጠና ዝኾኑ ድማ ኣይተ ተስፉ ገ/ሂወትን ኣይተ ልኡል ገ/ክርስቶስን ሪፎርምታት ግብሪ ኣመልኪቶም ብፍላይ ኣብ ኣፈፃፅማ ክረምታዊ መደባት፣ መሸጣ ገዛን ተሳትፎ መዳርግቲ ኣካላትን ዝነበሮም ኣፈፃፅማ ዓቂቦምን ብቃልሲ ዝተሓገዘ ቀፃልነት ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ኣጠንኪሮም ከም ዝስርሑ ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                                  

 

                       ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                        ክኢላ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ዓል መዚ ልምዓት እቶት ምስ ኤጀንሲ መዓድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ኣብ ኣተኣኻኽባ እቶት ሮያሊቲ ኣመልኪቶም ብሓባር ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዶም!!

 

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ፍልፍል ሃፍቲ መዓድን ከም ትዕድልቲ ዝውሰድ ኮይኑ ኣብቲ ዓውዲ ተዋፊሮም ዘለው ኣከብቲ ክራይ ድማ ብኣንፃሩ ከም ስግኣት ዝውሰድ ጉዳይ እዩ ኢለን። እቲ ዝረአ ዘሎ ስግኣት ድማ ካብቲ ዘለና ውህሉል ተሞክሮ ኣፈታትሓ ብምጥቃም መዳርግትን ህዝብን ብምስታፍ ምፍታሕ ይከኣል እዩ። ስለዚ ካብ ሃፍቲ ገነት መዓድን ዘድሊ እቶት ብምእካብ ኣታዊ ክልልና ንምዕባይን ስራሕ ዕዱል መናኣሰይ ንምፍጣርን ህዝቢ ዘሳተፈ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ሓቢረን።

ምስዚ ብተዛማዲ ሓላፊ ኤጀንሲ መዓድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ኣይተ ተስፋኣለም ሓድጉ ካብ እንዳስትርያል፣ ኮንስትራክሽን፣ ወርቂ፣ ሳፋየርን ካልኦት መዓድናትን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ተጠናኺሩ ፍትሓዊ እቶት ክእከብ ከም ዘለዎ ገሊፆም። ብፍላይ ኣብ 2012 በጀት ዓመት ካብዚ ዘርፊ 150 ሚልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ዝተተሓዘ ኮይኑ እዚ እቶት ንምእካብ ድማ 12 ኩንታል ወርቂ ፣ ካብ ሳፋየር ፣ ሑፃ ፣ ፀፀር ፣ እመኒን ካልኦት መዓድናትን መዳርግቲ ኣካላት ብምስታፍ እቲ ዝተተሓዘ ትልሚ ክፍፀም ከም ዝኽእል ወሲኾም ሓቢሮም።

 

ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተረኸቡ ኣይተ ኣብርሃ ክፍሉን ገ/መስቀል ገ/ሂወትን ካብቲ ገምጋማዊ ስልጠና ኣጠቓቕማ ሃፍቲ መዓድን እቶት ብምእካብ ናብ ረብሓ ህዝቢ ንምውዓል ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ብምስታፍ ፍትሓዊ እቶት ብምእካብን ቁጠባዊ ዕብየት ክልልናን ሃገርናን ንምርግጋፅን ትኹረት ሂቦም ከም ዝስርሕሉ ቃል ኣትዮም።

 

                          ሃይላይ ገ/ገርግስ

ክኢላ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ 7 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ምኽንያት ብምግባር ብዘተ ፓነል ኣኽቢሮም።

ኣብቲ 7 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ስሙይ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣርሐቁ ኣማትን በዓል ራእይን ተጋዳላይ መለስ ፖሊሲ ሓምለዋይ ልምዓት ሓንፂፁ ብተግባር ዘዐወተን ኣብ ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገርና ዑዙዝ ግደ ዝነበሮን በሊሕ መራሒ ምንባሩ ኣገንዚበን።

 

ኣብቲ ዘተ ፓነል መለስ ኣብ ምርግጋፅ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመር ዝነበሮ በሊሕ ኣእምሮን መስተውዓላይነትን ቁጠባዊ ሃገርና ኣብ ምምዕባል ዕዙዝ ግደ ከም ዝነበሮ ተሓቢሩ እዩ። ተጋዳላይ መለስ ኣብ ምጉልባት ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ፣ ምርግጋፅ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ዘይትካእ ግደ ኣበርኪቱ ተሰዊኡ እዩ።

 

ተሳተፍቲ እቲ ፓነል ብወገኖም ተጋዳላይ መለስ ልምዓታውን ዲሞክራስውያን መስመር ዝሓንፀፀን ዘተግበረን ብውሑድ ስራሕ ዘይዓግብን ንረብሓን ድሕንነትን ህዝብታት ሃገርና ክብል ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሐን ጅግና መራሒ ምንባሩ ብምሕባር ንቐፃሊ እውን ለጋሲታት መለስ ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝቓለሱን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ቃል ኣትዮም።

 

 

                                                                                                        

                                                              ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

          

                                                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

October 2019
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

081435
ሎምዓንቲሎምዓንቲ3
ትማሊትማሊ110
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን386
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1143
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ81435

We have 19 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved