top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ኣመልኪቱ ንደቂ ኣነስትዮ ስልጠና ሂቡ፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ወረዳታትን ዝሰርሓ ደቂ ኣነስትዮ ተወከልቲ ስርዓተ ፆታን ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮን ንዝኾና ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ሃገርና ዘለወን ተሳትፎን ተጠቃንምነትን ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ስልጠና ከም ዝሃበ ተሓቢሩ፡፡

 

ኣብቲ ሰለጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ እዚ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ሃገርና ኣመልኪቱ ንደቂ ኣነስትዮ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ደቂ ኣነስትዮ ፍርቂ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ብምኻነን ነቲ ሕገ-መንግስቲ ዝተወሃበን መሰልን ተጠቃምነተን ኣብ ምቕፃል ብውዳበ ክቃለሳ ኣለወን፡፡ ከምኡ እውን ደቂ ኣነስትዩ ኣብ ኣብያተ ዕዮ እርቂ ኣካል ናይቲ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾናን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ምስልጣን ማለት ምስልጣን ኩሉ ማሕበረሰብ ብምዃኑን ከም መስርሕ ብትልሚ እናተመርሐ ተግባራዊ እናኾነ ከም ዘሎ ገሊፀን፡፡

ብተወሳኺ ደቂ ኣነስትዮ ውዳበአን ብምጥንኻር ኣብዚ ስርዓት ፊደራሊዝም ዘለወን ተሳትፎ ግንዛበ ብምዕባይ ግቡኤን ክዋፃኣ ትፅቢት ይግበር፡፡ ከም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ድማ ደቂ ኣነስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ተሳትፎ ዘለወን ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ኣካብነት ክራይን ቅብሊት ምቑራፅን ምሕታትን ብቢውዳበአን ዝዓዘዘ ግደ ከበርክታ ከም ዝግባእ ክኢላ ስርዓተ ፆታ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣለም ኣሰፋ ሓቢረን፡፡

መስፍናዊ ስርዓት ዝወለዶ ድርብ ወፅዓ ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ልዕሊአን ንሓያሎ ዘመናት ተፃዒኑ ዝፀነሐ ኮይኑ ነዚ ንምውጋድ ድማ ደቂ ኣነስትዮ ትገራይ ምስ ካልኦት መሓዙት ብምኻን ከቢድን ተኣምራውን ብረታዊ ቃልሲ ኣካይደን ዓወት ብምዕታር ኣብ ምትካል ስርዓት ፊደራሊዝምን ሕገ-መንግስትን ሃገርና ምስቲ ወዲባዕታይ ማዕረ ተሳትፎ ኣበርኪተን እየን፡፡ ሕዚ እውን ኣብ ምቕፃል እዚ ስርዓት ብውልቀን ብውዳበን ጠንካራ ቃልሲ ኣብ ምክያድን ኣብ ህንፀት ተረካቢ ወለዶ ዝኾነ ማሕበረሰብን ዘላቒ ዝኾነ ተሳትፎ ክህልወን ከም ዘለዎ ኣብቲ መድረኽ ብኣሰልጠንቲ ተሓቢሩ፡፡

ኣብቲ ስልጠና ካብ ዝተሳተፋ ወ/ሮ ፍቅርተ መርከብ ኣብ ምቕፃል ስርዓት ፊደራሊዝም ከም ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ዘተመደበኦ ስራሕ ስሉጥ ግልጋሎት ብምሃብን ንዘጋጥሙ ፀገማት ብዝግባእ ብምግንዛብ መፍትሒ ክወሃብ ብምግባር ብውዳበአንን ብሞየእንን ዝግበአን ቃልሲ ክገብራ ከም ዝግባእ ተዛሪበን፡፡ኣብ መወዳእታ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝምን ሕገመንግስትን ዝምልከቱ በዓል ዓሰርተ ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ምስ ቀረበ እቲ መድረኽ ተዛዚሙ፡፡    

                                                              ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                                              ክኢላ ር/ህዝቢ

                                               በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

April 2019
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

በዝሒ ጎብነይቲ

068297
ሎምዓንቲሎምዓንቲ6
ትማሊትማሊ60
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን300
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1189
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ68297

We have 28 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved