ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ገይሩ ግንዛበ መዕበይ መድረኽ ተኻይዱ!!

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ገይሩ ንሰብ ሞያ ሚድያታትን ኪኢላ ፕረስ ወረዳታትን ከተማታትን ክልልና ሓፈሻዊ መዕበይ ግንዛበ መድረኽ ኣካይዱ!!