ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ 7 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ምኽንያት ብምግባር ብዘተ ፓነል ኣኽቢሮም።

ኣብቲ 7 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ስሙይ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣርሐቁ ኣማትን በዓል ራእይን ተጋዳላይ መለስ ፖሊሲ ሓምለዋይ ልምዓት ሓንፂፁ ብተግባር ዘዐወተን ኣብ ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገርና ዑዙዝ ግደ ዝነበሮን በሊሕ መራሒ ምንባሩ ኣገንዚበን።

 

ኣብቲ ዘተ ፓነል መለስ ኣብ ምርግጋፅ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመር ዝነበሮ በሊሕ ኣእምሮን መስተውዓላይነትን ቁጠባዊ ሃገርና ኣብ ምምዕባል ዕዙዝ ግደ ከም ዝነበሮ ተሓቢሩ እዩ። ተጋዳላይ መለስ ኣብ ምጉልባት ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ፣ ምርግጋፅ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ዘይትካእ ግደ ኣበርኪቱ ተሰዊኡ እዩ።

 

ተሳተፍቲ እቲ ፓነል ብወገኖም ተጋዳላይ መለስ ልምዓታውን ዲሞክራስውያን መስመር ዝሓንፀፀን ዘተግበረን ብውሑድ ስራሕ ዘይዓግብን ንረብሓን ድሕንነትን ህዝብታት ሃገርና ክብል ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሐን ጅግና መራሒ ምንባሩ ብምሕባር ንቐፃሊ እውን ለጋሲታት መለስ ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝቓለሱን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ቃል ኣትዮም።

 

 

                                                                                                        

                                                              ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

          

                                                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ