በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንመሓውር ክኢላታት ኣብ ኣጠቃቅማ ስርዓት ግብሪ ኣመልኪቱ ሞያዊ ስልጠና ሂቡ!!

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ወርሒ መስከረም 2012 ዓ/ም ኣብ ኣጠቓቕማ ዝተዋደደን ዝተወሃሃደን መንግስታዊ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ (Standard Integrated Government Tax Administration System–SIGTAS) ኣመልኪቱ ንመሓዉር ብተግባር ዝተደገፈ ኪኢላታት ሞያዊ ስልጠና ሂቡ።

 

 

ኣብቲ ስልጠና ኣብ እንታይነት ሲግታሰ ፣ ኣጠቓቕማን ከይዲ ኣሰራርሓን ሲግታስ እንታይ ከም ዝመስል ብጉጅለን ብኮምፒተርን ዝተደገፈ ተግባር ተኮር ዝኾነ ስልጠና ክወሃብ ኪኢሉ እዩ። ብፍላይ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ ንምዝማንን ዝተፈላለዩ ተግባራት ምጭብርባርን ምስዋርን ግብሪ ብኸመይ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ከም ዝከኣልን ኣብ ኣፈፃፅማ ተግባራት ሓጋዚ ዝኾነ ሙያዊ ስልጠና ተዋሂቡ እዩ።

 

 

         ሃይላይ ገ/ገርግስ

 

                                                                                     ክኢላ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን