መንግስታዊ ኣታዊታት

Hits: 2500

መንግስታዊ ኣታዊታት እንብሎም መንግስቲ ካብ ሕብረተሰብ፣ ውልቀ ትካላትን ከምኡ’ውን መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላትን ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎም ካልኦት ትካላት ዝእከብ ገንዘብ’ዩ። ከምቲ ቅድም ኢልና ብዝርዝር ዝርኣናዮ መንግስታዊ ኣታዊታት ዝብሃሉ እዞም ዝስዕቡ’ዮም፦

    

ኣብ ቀጥታ ዝኾነ ግብሪ (ታክሲ) ዝካተቱ ኣታዊታት

       . ካብ ቑፃር ዝርከብ ኣታዊ ግብሪ፣

        ለ. ካብ ገዛ ክራይ ዝርከብ ኣታዊ ግብሪ፣

        . ካብ ንግዲ ስራሕ ዝርከብ ኣታዊ ግብሪ ከምኡ ‘ውን፣

       .ኣብ ስደቓ “መ” ዝካተቱ ካልኦት ኣታዊታት ዝውሰን ግብሪ ዘጠቓለለ እዩ።

 

ኣብ ቀጥታ ዘይኮኑ ግብሪ (ታክስ) ዝምደቡ ኣታዊታት

o   ተወሳኺ እሴት ታክስ (V.A.T)

o   ተርን ኦቨር ታክስ (T.O.T)

o   ኤክሳይዝ ታክስ

o   ቴምብር ቀረፅን

o   ጉምሩክ ቀረፅን

ታክስ ዘይኮኑ ኣታዊታት

o   ካብ ሕትመት/ሰነዳት/ ሽይጣት፣

o   ኣብያተ ዕዮ ንዝህብኦ ግልጋሎት ዝኽፈል ክፍሊት፣

o   ካብ ዝኣረጉ ኣቑሑት ሽይጣት ዝርከቡ ኣታዊታት …..ወዘተ